2310944441 Μαρκ. Μπότσαρη 51, Θεσσαλονίκη magdadiet@gmail.com